Gaziantep Yükseliş Koleji - Anasınıfı

Anasınıfı

Çocukların doğuştan sahip olduğu öğrenme yetenekleri ile sonradan kazanıp edindikleri becerileri bulup değerlendirme, bunları bireylerin seçim ve eğilimleri ile toplumun bugünkü ve gelecekteki insan gücü ihtiyaçları doğrultusunda geliştirip, soran sorgulayan bireyler yetiştirme temel amacımızdır. Aynı zamanda ulusal değerlere bağlı, dünyanın her yerinde rahatlıkla yaşayabilecek geleceğin güvenilir liderlerini yetiştirme misyonu doğrultusunda amaçlar belirlenir.

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimde aktif kılındığı uygulamalara yer vermekteyiz. Programımızda öğrencilerimizi araştırma ve yaratıcılığa yönlendirecek eğlenceli ve üretkenlik sağlayacak etkinlikler uygulanmaktadır. Görsel, işitsel ve deneysel yöntemler kullanılmaktadır. Okul bünyesinde yer alan fen bilgisi laboratuarı, teknoloji odası, kütüphane ve etkinlik atölyelerinden etkin olarak faydalanılmaktadır.

Öğrencilerimize yönelik, problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık ve diğer pek çok beceri; programdaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanan öğrenme durumları ve öğrenme ortamları aracılığıyla, oyun merkezli etkinliklerle, çocuğun aktif katılımı ve bilgiyi kendisinin yapılandırması yoluyla kazandırılmaktadır.

Öğrencilerimizin bir birey olarak kendilerini tanıma-duygu yönetimi, karar verme beceri gelişimi, bilinçli tüketici olma, yaratıcı düşünce gelişimi, farklılıklara saygı, değişkenlik ve benzerlik, araştırma, bilgi ve teknolojiyi kullanma, temel alışkanlıklar- görgü kuralları eğitimi verilerek birinci sınıfa hazır bulunuşlukları sağlanmaktadır.

Öğrencilerin yaratıcılıkları, hayal güçleri ve yetenekleri doğrultusunda ?Küçük Yazarlardan Büyük Masallar?, ? Masal Dünyasına Yolculuk ?, Resim / Seramik ve Etkinlik Sergileri, Portfolyo paylaşım günü, konu proje sunumları, sınıf içi aile katılımı etkinlikleri gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Anasınıfı programında çocukların gelişim ve ihtiyaçlarını destekleyici resim, müzik, halk oyunları, beden eğitimi, seramik, satranç gibi aktiviteler yer almaktadır. Ayrıca realia (günlük hayatta kullanılan materyal), medya, yazılı materyal, audio (işitsel), görsellik, çeşitli drama ve kukla oyunları, şarkı, chants (oyun şarkıları), rhymes (uyaklar) ve hikâye teknikleri kullanılmaktadır.Eğitim Birimlerimiz

NEDEN BİZ ?

Eğitim Kadromuz

Kurumumuzda çalışan uzman personel ekibimizin tamamı en az lisans ve master düzeyindedir. Deneyimli ve dinamik ekimizle uzun süredir birlikte çalışmaktayız.

Değerler

Derslerin ötesinde öğrencilerine dürüstlüğe değer vermeyi, demokratik özgürlüğün sorumluluk bilincine bağlı olduğunu ve sorumluluğun diğer bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı duymakla başlayacağını öğretmeyi hedeflemektedir.

Eğitim Kalitemiz

Kurumumuzda bilinen eğitim yöntem ve tekniklerinin yanında etkinliğini test etmiş olduğumuz güncel, destekleyici eğitim, yöntem ve teknikleri de kullanılmaktadır.

Eğitim Hizmetlerimiz

Kurumumuzda eğitim hizmetleri çocuklarımız için kalıcı ve eğlenceli bir sürece dönüştüren zengin materyal ve oyuncak setleriyle sunulmaktadır.

Hijyenik Sınıflar

Sınıflarımız covide karşı dezenvekte edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.

Ulaşım Olanakları

Merkezimiz Ankara'nın her bölgesinden kolaylıkla ulaşılabilir bir konumdadır.

Kayıt Formu

Galerimiz

COVİD-19 ÖNLEMLERİMİZ

icon1
Dezenfekte Öğrenciler

Giriş ve çıkışlarda öğrencilerin elleri dezenfekte edilir.

icon1
Maskesiz Girilemez

Okulumuzda maskesiz gezilmesi kesinlikle yasaktır.

icon1
Temas Yok

Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz arasında temas olmayacaktır.

icon1
Virüsten Korunacağız

Aldığımız önlemler kapsamında virüs riskini minimalize ediyoruz.

Gözünüz Yükselişte Olsun

Yükseliş Kolejleri